KU - Koordineringsudvalget

Døvemenighederne er organiseret som et provsti med en døveprovst, der fører tilsyn med døvemenighederne samt døvepræsterne og et såkaldt koordineringsudvalg, der fungerer som et provstiudvalg, dvs. udvalget tager sig af fælles anliggender og fordelingen af den kirkeskat, som Kirkeministeriets Fællesfond tildeler Døvemenighederne.

Døvemenighederne er reguleret af Kirkeministeriets Bekendtgørelse om Døvemenighederne (BEK nr 902 af 03/09/2008).

Bekendtgørelsen kan hentes her.

 

Koordineringsudvalget: 

- Døveprovst Børge Munk Povlsen, Fredericia Provsti
Kirkernes Hus, Christiansvej 6, 7000 Fredericia
tlf. 7620 6521 - 2344 3898;   E-mail: BMP@KM.DK

- Niels Villadsen, Døvemenigheden Midt-Nordjylland - formand
Ericavej 2, Skæring, 8250 Egå
SMS: 22 63 17 30;  kirstenniels@hotmail.com 

- Ritta Freund Christensen, Døvemenigheden Syddanmark
Brandorffsvej 30, 6000 Kolding
  E-mail: rittafreund@outlook.com

- Ritva Bergmann, Døvemenigheden Østdanmark
Mortonsvej 38, 2.th., 2800 Lyngby 
SMS:53 71 02 47;  E-mail: ritva@bergmanns.dk  

 - Sekretær for Koordineringsudvalget:
Martina Andreasen
Kirkernes Hus, Christiansvej 6, 7000 Fredericia
tlf. 7620 6522;  E-mail: MAN@KM.DK

 

 

 

Døvemenighedernes kollektdag

”Alle menigheder opfordres til at støtte døvemenighederne i Danmark. Døvemenighedernes kirkelige fællesskab er vigtig og jeg beder alle om at yde en god gave til et mindretal i vores kirke.

Peter Skov-Jakobsen, biskop i Københavns Stift” 

 

Kære menighedsråd, kordegne og præster!

 12. søndag efter Trinitatissøndag, er den dag i kirkeåret, hvor der i mange år er blevet samlet ind til Døvemenighederne i landets kirker. De indsamlede midler har stor betydning, idet de bidrager til det, som Fællesfondens tilskud til Døvemenighederne ikke kan bære, herunder især økonomisk hjælp til udsatte døve. Derfor håber vi på velvilje, når vi beder Folkekirkens menighedsråd, præster og kordegne om at foranstalte en indsamling i kirkerne

12. søndag efter Trinitatissøndag

 - eller en anden søndag i efteråret - eller at tilgodese Døvemenighederne ved fordelingen af høstofferet. Såfremt Døvemenighederne ikke er på sognets nuværende indsamlingsliste, skal vi hermed anmode om fremover at komme på listen 12. s.e.trinitatis – eller evt. en anden søndag i efteråret. I Danmark har vi ca. 4000 tegnsprogstalende døve, som sammen med deres familier betjenes kirkeligt i tre døvemenigheder. Døvemenighederne har kun én kirke, nemlig Døves Kirke, der ligger ud til Ågade på Frederiksberg, så i resten af landet kommer vi på besøg i forskellige kirker og holder gudstjenester, vielser og begravelser. De øvrige aktiviteter minder meget om, hvad der i øvrigt foregår i sognemenigheder, dvs. hus- og sygebesøg, studie¬kredse, foredrag, sammenkomster, menighedsrådsmøder osv. – bortset fra at al kommunikation i Døvemenighederne er baseret på dansk tegnsprog. Der er ansat seks døvepræster fordelt over hele landet. Ønskes yderligere information om Døvemenighederne kan den findes på: www.døvemenighed.dk.

Tusinde tak, fordi du/I tog jer tid til os. Med venlig hilsen

Ritva Bergmann, Formand for Kollektdagsudvalget og for Menighedsrådet Østdanmark Døves Kirke, Falkoner Alle 132, 1959 Frederiksberg C, ritva@bergmanns.dk 

Indbetalingsoplysninger

Giro 527 5709

Bankoverførsel:

Døvemenighedernes kollektdag: reg.nr.: 1551 konto 527 5709

(Angiv venligst sogn/kirke)