KU - Koordineringsudvalget

Døvemenighederne er organiseret som et provsti med en døveprovst, der fører tilsyn med døvemenighederne samt døvepræsterne og et såkaldt koordineringsudvalg, der fungerer som et provstiudvalg, dvs. udvalget tager sig af fælles anliggender og fordelingen af den kirkeskat, som Kirkeministeriets Fællesfond tildeler Døvemenighederne.

Døvemenighederne er reguleret af Kirkeministeriets Bekendtgørelse om Døvemenighederne (BEK nr 902 af 03/09/2008).

Bekendtgørelsen kan hentes her.

 

Koordineringsudvalget: 

- Døveprovst Børge Munk Povlsen, Fredericia Provsti
Kirkernes Hus, Christiansvej 6, 7000 Fredericia
tlf. 7620 6521 - 2344 3898;   E-mail: BMP@KM.DK

- Niels Morten Jørgensen , Døvemenigheden Syddanmark
Formand
Havbakken 91, 6710 Esbjerg V
SMS: 6178 6835;   E-mail: hanne-morten@esenet.dk

- Ole Artman, Døvemenigheden Øst for Storebælt
Ermelundsvænget 8, 2920 Charlottenlund
SMS: 21 64 36 48;  E-mail: ole@artmann.dk   
  
- Niels Villadsen, Døvemenigheden Midt-Nordjylland  
Ericavej 2, Skæring, 8250 Egå
SMS: 22 63 17 30;  kirstenniels@hotmail.com 

 - Sekretær for Koordineringsudvalget:
Martina Andreasen
Kirkernes Hus, Christiansvej 6, 7000 Fredericia
tlf. 7620 6522;  E-mail: MAN@KM.DK

 

 

 

Døvemenighedernes kollektdag 3. sep. 2017

"Alle menigheder opfordres til at støtte døvemenighederne i Danmark. Døvemenighedernes kirkelige fællesskab er vigtig og jeg beder alle om at yde en god gave til et mindretal i vores kirke."

Biskop Peter Skov-Jakobsen

 

Når al tale er visuel – eller taktil*…    

*) kommunikation ved hjælp af følesansen

 

 I Danmark er der tre døvemenigheder, som betjener landets ca. 4000 tegnsprogstalende døve og deres familier. Hertil hører også døvblinde, som kommunikerer ved hjælp af taktilt tegnsprog.

Døvemenighederne har kun én kirke, nemlig Døves Kirke, der ligger ud til Ågade på Frederiksberg, så i resten af landet kommer vi på besøg i forskellige kirker og holder gudstjenester, vielser og begravelser. De øvrige aktiviteter minder meget om, hvad der i øvrigt foregår i sognemenigheder, dvs. hus- og sygebesøg, konfirmand­undervisning, studie­kredse, foredrag, sammenkomster, menighedsrådsmøder osv. – bortset fra at al kommunikation i Døvemenighederne er baseret på dansk tegnsprog. Der er ansat seks døvepræster.

Den 3. september er det 12. søndag efter Trinitatis, hvor der i mange år er blevet samlet ind til Døvemenighederne i landets kirker. I år er det ’Effata’ – historien, der er prædiketekst (Mark 7,31ff.)

Vi vil gerne sige tak for de penge, der blev indsamlet sidste år. De har stor betydning, idet de bidrager til det, som Fællesfondens tilskud til Døvemenighederne ikke kan bære, herunder især økonomisk hjælp til døve.
Derfor håber vi på velvilje, når vi beder Folkekirkens menighedsråd, præster og kordegne om at foranstalte en indsamling i kirkerne

Søndag d. 3. september 2017

- eller en anden søndag i efteråret - alternativt at tilgodese Døvemenighederne ved fordelingen af høstofferet. Såfremt Døvemenighederne ikke er på sognets nuværende indsamlingsliste, skal vi hermed anmode om fremover at komme på listen 12. s.e.trinitatis.

Med venlig hilsen

Ritva Bergmann
Formand for Kollektdagsudvalget og for Menighedsrådet øst for Storebælt
Døves Kirke, Falkonergårdsvej 16, 1959 Frederiksberg C     ritva@bergmanns.dk

Erik Lundager
Døvepræst, Døvemenigheden Midt- og Nordjylland    elu@km.dk

Indbetalingsoplysninger

Giro 527 5709

Bankoverførsel:

Døvemenighedernes kollektdag: reg.nr.: 1551 konto 527 5709

(Angiv venligst sogn/kirke)